Innovation & Research

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

“Jaunu, inovatīvu produktu izstrāde uzņēmumā “Nature Foods””

No 2019. gada 1. jūnija sadarbībā ar ERAF uzsākts pētniecības projekts “Jaunu, inovatīvu produktu izstrāde uzņēmumā “Nature Foods””

Pētniecības projekta ietvaros paredzēts veikt vairākas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un tām sekojošas eksperimentālās izstrādes aktivitātes, kuru rezultātā tiks izstrādātas un rūpnieciskai ražošanai adoptētas trīs inovatīvu, augstas pievienotās vērtības produktu:

1) “HAPPEA” zirņu proteīna dzēriens,

2) “HAPPEA” zirņu proteīna izolāta saldējums

3) “HAPPEA” zirņu proteīna izolāta jogurts receptes.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
    • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
    • Produktu iepakojuma risinājumi;
    • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
    • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
    • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
    • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
    • LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
 • Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
 • Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
 • Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

LPKC projekta līguma numurs 1.2.1.1/18/A/002

Informācija publicēta 03.07.2019.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.08.2021.-16.11.2021.

SIA “Nature Foods” šajā pārskata periodā veica industriālos testus olbaltumvielu dzērienam, jogurtam un saldējumiem, tehnoloģiju un recepšu pārnese no laboratorijas apstākļiem uz industriālajiem apstākļiem bija veiksmīgi. Paralēli tika veikti pētijumi laboratorijas apstākļos priekš zinātnisko publikāciju izveides, kā arī saldējumu industriālo izmēģinājumu rezultāti tiks izmantoti zinātniskās publikācijas izveidei.

Informācija publicēta 14.12.2021.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.05.2021.-16.08.2021.

Pārskata periodā tika uzsākta sadarbība ar partneri pie kura veikt ultra augstās temperatūras apstrādes testus, laboratorijas apstākļos, zirņu proteīna dzērienam un zirņu jogurtam, lai noskaidrotu, kādas tipa iekārtas izmantot industriālajiem testiem, kurus nodrošinās šis pats partneris. Tika uzsākta zirņu jogurta saldējuma izstrāde laboratorijas apstākļos un industriālo testu plānošana.

Informācija publicēta 15.09.2021.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.02.2021.-16.05.2021.

Pārskata periodā SIA ‘’Nature Foods’’ uzsāka pārrunas ar saviem potenciālajiem ražotājiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības līgumu slēgšanu, pirms ražošanas uzsākšanas. Jau izstrādātie produkti, proteīna dzērieni un jogurti tika testēti uz lielāku daudzumu patērētāju, lai pārliecinātos par produktu komercializācijas iespējām tālākā nākotnē. Laboratorijas apstākļos izstrādāti pirmie saldējuma paraugi, kas, jau tiek testēti uz potenciālajiem patērētājiem.

Informācija publicēta 15.06.2021.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.11.2020.-16.02.2021.

Pārskata periodā SIA “Nature Foods” turpināja darbu pie pētniecības projekta ieviešanas. Perioda ietvaros tika izvēlēti un apstiprināti izejvielu piegādātāji jaunajam proteīna dzērienam. Tika detalizēti tehnoloģiskā procesa posmi un izvēlēta atbilstošākā karsēšanas metode, kas ir saskaņā ar dzēriena paaugstināto proteīna saturu un tā konsistenci. Novērtēta potenciālā ražotāja atbilstība augu proteīna dzēriena ražošanai. Izskatītas papildu alternatīvas ražotājam.

Informācija publicēta 03.03.2021.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.08.2020.-16.11.2020.

Pārskata periodā tika atrasts partneris proteīna dzēriena industriālajiem testiem. Turpinās darbs laboratorijā ar zirņu jogurtu, kur tika pārstrādātas ekonomiski izdevīgākas receptes. Ir izstrādātas vairākas jogurta receptes ar melleņu, persiku un zemeņu garšu, un šīs receptes ir apstiprinātas. Ir uzsāktas sarunas ar potenciālo ražotāju, kur tiks veikti jogurta ražošanas testi. Ir uzsākta zinātniskās literatūras izpēte zirņu saldējuma izstrādei, apzināti partneri laboratorijas iekārtu un materiālu iegādei.

Informācija publicēta 17.12.2020.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.05.2020.-16.08.2020.

Pārskata periodā tika pilnveidota proteīna dzēriena receptūra un tika veikti papildus laboratoriskie izmēģinājumi. Tika turpinātas parrunas ar potenciālajiem ražotājiem, lai uzsāktu industrialos ražošanas testus proteīna dzērienam.

Papildus tam šī perioda ietvaros tika uzsākts laboratorijas darbs pie zirņu jogurta receptes un tehnoloģijas izstrādes. Receptes izstrādei tika izmēģināti dažādi hidrokoloīdu miksi, kā arī izmēģinātas vairākas kultūras fermentācijas nodrošināšanai. Ražošanas tehnoloģijas izstrādes darbs galvenokārt bija saistīts ar atbilstošu produkta formulēšanas izvēli un ogļhidrātu pievienošanas specifiku fermentācijas nodrošināšanai. Šī darba rezultātā tika izstrādāta tehnoloģija un pamatreceptūra ar neitrālu garšu un jogurtam atbilstošām struktūras īpašībām.

Informācija publicēta 03.09.2020.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.02.2020.-16.05.2020.

Pārskata periodā tika pilnveidota proteīna dzēriena receptūra un tika veikti papildus laboratoriskie izmēģinājumi. Tika uzsāktas parrunas ar potenciālajiem ražotājiem, lai uzsāktu industrialos ražošanas testus proteīna dzērienam. Tika uzsākta zinātniskas literatūras izpēte zirņu jogurta izstrādei un izpētītas potenciālās izejvielas laboratorijas testiem.

Informācija publicēta 22.05.2020.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.11.2019.-16.02.2020.

Pārskata periodā SIA “Nature Foods” turpināja darbu pie pētniecības projekta ieviešanas. Perioda ietvaros tika izvēlēti un apstiprināti izejvielu piegādātāji jaunajam proteīna dzērienam. Tika detalizēti tehnoloģiskā procesa posmi un izvēlēta atbilstošākā karsēšanas metode, kas ir saskaņā ar dzēriena paaugstināto proteīna saturu un tā konsistenci. Novērtēta potenciālā ražotāja atbilstība augu proteīna dzēriena ražošanai. Izskatītas papildu alternatīvas ražotājam.

Informācija publicēta 10.03.2020.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 17.08.2019.-16.11.2019.

Pārskata periodā SIA “Nature Foods” turpināja darbu pie pētniecības projekta ieviešanas, kur rūpnieciskā pētījuma ietvaros uzņēmuma laboratorijā tika pilnveidota “HAPPEA” zirņu proteīna dzēriena recepte (trīs dažādas garšas). Lai nodrošinātu “HAPPEA” zirņu proteīna dzēriena augstu proteīna saturu kā arī patīkamu garšu, tika apzināti dažādi augu valsts proteīni, lai savienojot tos attiecīgās proporcijās atrastu visatbilstošākās dzēriena sensorās īpašības. Attiecīgi pārskata perioda rezultātā tika izstrādāta “HAPPEA proteīna dzēriens” recepte un produkta ražošanas tehnoloģiskais process.

Informācija publicēta 29.11.2019.

Aktuālā informācija par projekta gaitu periodā no 01.06.2019 – 16.08.2019.

Pētījuma īstenošana tika uzsākta atbilstoši projekta pieteikumā un pētījuma plānā paredzētajam. Proti, tika uzsākta 1.aktivitātes “Produkta “HAPPEA proteīna dzēriens” receptes un ražošanas procesa pilnveidošana laboratorijas apstākļos” īstenošana. Šī ir rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kuras ietvaros laboratorijas apstākļos tika veikta “HAPPEA proteīna dzēriens” receptes pilnveidošana un testa partijas izstrāde. Sekojoši izstrādātie dzērienu paraugi  tika testēti laboratorijā, kur tika noteikta dzērienu atbilstība dažādiem kritērijiem.

Informācija publicēta 28.08.2019.